ATU-systeem voor meten diepteligging, verhang en slibafzetting

Welk onderhoud nodig is voor welke leiding is afhankelijk van factoren zoals diepteligging, verhang en slibafzetting. Factoren waarmee lekkage, verontreiniging en leidingbreuk kunnen worden geconstateerd. Voor dit doel maakt Helma gebruik van het ATU-systeem.

De Afzetter Traceer Unit is een apparaat dat druksensoren door een met water gevulde leiding trekt. De sensoren staan in verbinding met een computer. Er is een drijvende en zinkende druksensor waarvan de gegevens direct online op de computer worden geregistreerd. De hoogteligging van de schedel en de bodem van de leiding, zijn direct op een monitor waar te nemen en de grafische en cijfermatige informatie wordt in een gedetailleerd rapport weergegeven. Uit de metingen kunnen alle relevante meetgegevens worden gedestilleerd over vervuilingsgraad, diepteligging en doortocht-verminderingen.

De uitkomsten van het ATU-systeem zijn zowel grafisch als in tabelvorm beschikbaar. Ook bij de diepteligging van gestuurde boringen, een techniek die veelvuldig wordt toegepast voor de aanleg van leidingtrac√©’s, kan het ATU-systeem zijn diensten bewijzen. Het kan worden gebruikt tot een meetlengte van 1000 meter en een dieptebereik van 40 meter. Daarnaast is het bruikbaar voor zettingsregistratie zoals bijvoorbeeld onder stortplaatsen en dijklichamen.

Contact