Reinigen van straat- en trottoirkolken

Hoewel nauw verwant aan rioolreiniging, mag het reinigen van kolken toch als aparte discipline worden gezien. Het speelt zich immers grotendeels bovengronds af, met totaal andere apparatuur en technieken.

Helma beschikt over krachtige kolkenzuigers, die zijn uitgerust met een zeer krachtige, meervoudig uitschuifbare zuigarm, zodat kolken op de meest lastige plekken kunnen worden bereikt. Onze chauffeurs kunnen ook overschakelen op hydrostatische aandrijving, wat geluidsoverlast en CO2-uitstoot sterk reduceert. Naast een prettiger werkritme voor ons personeel en een rustig straatbeeld, levert dit grondig gereinigde kolken en altijd een tevreden klant op.

GPS

Om optimaal onderhoud van de kolken te realiseren, werken wij met het kolkenbeheerssysteem. De arm van de kolkenzuiger is uitgerust met een GPS ontvanger, waarmee de positie van de klok wordt vastgesteld en de datum en het tijdstip van de reiniging. Op een mobiele PC en speciaal ontwikkelde software noteert de machinist direct de technische staat van elke kolk en de eventuele gebreken. Een uniek en accuraat programma dat het benodigde onderhoud in kaart brengt en u veel werk uit handen neemt.

Onze speciale software slaat de inventarisatiegegevens op in een SUF-KIB-formaat (Standaard Uitwisseling Formaat Kolken Inspectie Bestand).Op deze manier kunnen de gegevens ook later altijd gemakkelijk bewerkt of gekoppeld worden aan een beheerspakket.

Rapportage

Van de verzamelde gegevens kan aan het eind van het project een rapportage worden gemaakt met het aantal kolken en gebreken per straat.

Bent u benieuwd naar de werking van het systeem en de vele voordelen? Neem contact met ons op.